Политика за ограничена гаранция на FOOTY Smart кори

Ограничена гаранция

Когато купувате хардуерни продукти FOOTY вие ще получите покритие от Ограничената гаранция за продукта FOOTY SMART продукти („Ограничена гаранция“). Хардуерните продукти FOOTY са с гаранция срещу дефекти в материала и изработката за период от 1 (една) година от датата на първоначалната покупка на дребно („Гаранционен период“) при нормална употреба и обслужване в съответствие с ръководството за потребителя на съответния продукт. В рамките на този гаранционен период ние ще поправим или заменим всички компоненти, които се повредят при нормална употреба.

Поконкретно, нашата ограничена гаранция се прилага само за електронни компоненти на продуктите FOOTY, включително:

  1. Вградени сензори и модули за презареждане на FOOTY Smart футболна топка и FOOTY баскетболна топка;
  2. Безжична база за зареждане за FOOTY Smart футболна топка и FOOTY баскетболна топка;;
  3. Тракери за FOOTY Smart кори.

Нашата ограничена гаранция не покрива щети, причинени от инциденти или неоторизирани модификации. Нашата ограничена гаранция не важи за::

  1. Козметични повреди, като драскотини, прорези и на пластмасови повърхности или повърхности на топки и всички други външни части, които се дължат на нормалното износване на оборудването и нормалната употреба от клиента;
  2. Консумативи, като кабел за зареждане, предпазители за топката и пищяла, освен ако не е настъпила повреда на продукта поради дефект в материалите или изработката;;
  3. Дефекти или щети, причинени от инцидент, злоупотреба или неправилна употреба, независимо от причината, вода, наводнение, пожар или други природни явления или външни причини;
  4. Дефекти или щети, причинени от обслужване, извършено от всеки, който не е оторизиран сервизен доставчик на FOOTY, неразрешено разглобяване, ремонт, промяна или модификации, които се извършват;
  5. Дефекти или повреда на продукт, който е бил свързан към кабели за данни, които не са доставени от FOOTY, или използване на грешно напрежение;
  6. Дефекти или повреди, дължащи се на използването на оборудването, различно от нормалното и обичайно;

FOOTY не гарантира, заявява или се ангажира, че ще може да поправи или замени който и да е продукт съгласно тази гаранция без риск и/или загуба на информация и/или данни, съхранени в продукта. При никакви обстоятелства FOOTY не носи отговорност за (a) загуба или повреда, които към момента на покупката на продукта не могат да се считат за причинени от нарушение на тези гаранционни условия от FOOTY; или (б) загуби, причинени по вина на потребителя, загуба на данни или загуба на печалби или ползи.

Как да получите гаранционно обслужване?

Ако възникне дефект по време на Гаранционния период, моля, изпратете ни имейл на [email protected] с валидно доказателство за покупка, за да потвърдим допустимостта. Моля, включете номера на вашата поръчка в реда за тема на вашия имейл. Ние ще се свържем с вас възможно найскоро за последващи действия, които могат да включват искане на допълнителна информация от вас, ако е необходимо.

Ако установим, че вашият продукт отговаря на условията за ремонт или замяна съгласно нашата ограничена гаранция, ще ви изпратим допълнителни инструкции как и къде да върнете артикулите си или да замените артикулите си според споразумения с нашата поддръжка на клиенти. Такива ремонти или замяна ще бъдат направени безплатно за вас. Ние ще платим за доставка от и до вашето местоположение, ако инструкциите относно метода на опаковане и изпращане на артикула са спазени и когато е съгласувано с нашата поддръжка на клиенти.

Моля, имайте предвид, че гореспоменатата гаранционна политика се прилага само за поръчки, закупени директно от FOOTY.

За допълнителна информация, моля, свържете се с нас по имейл на [email protected] и член на нашия екип ще ви помогне с вашето запитване.

Последна актуализация: 11.04.2024г.